De vorm en inhoud van deze website zijn met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Als onderdelen van deze website niet werken, als de inhoud van de website is verouderd of als deze onjuistheden bevat, kan Foto Wijnands hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Het intellectuele eigendom op de inhoud van deze website berust bij Foto Wijnands. Ongeoorloofd gebruik van enig materiaal afkomstig van deze website vormt een inbreuk op het copyright, merkenrecht en overige rechten van Foto Wijnands. Materiaal van deze website mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Foto Wijnands.
Klik op algemene voorwaarden, zodat je bekend bent met de inhoud ervan.

AV_nederlandse_versie