Myra Fens is een no-nonsense coach, die jou de ruimte geeft om je verhaal te doen. De kunst van het coachen is goed luisteren en de juiste vragen stellen. Soms provocerend, om jou uit je denkpatroon te krijgen, maar altijd veilig en respectvol.

Veel mensen voelen zich slachtoffer van de situaties in hun leven. Op het werk en thuis. Zij heeft een methode ontwikkeld die er voor zorgt, dat mensen voelen dat ze de regie terug hebben gepakt. Deze MASTER-methode is een eenvoudig stappenplan, dat in een aantal sessies wordt doorlopen. Zij stelt vragen en luistert vooral dan wat niet gezegd wordt. Daarnaast zorgen de juiste vragen voor antwoorden die uit het onderbewuste brein komen. Het onderbewuste brein stuurt ons gedrag: de leuke en minder leuke dingen. Zó krijgt de cliënt zeer snel zelfinzicht en krijgt praktische maatwerk handvaten. Eindresultaat is dan dat de cliënt weer regisseur van zijn of haar leven is.

Myra Fens LifeCoachJuiste communicatie is belangrijk
Communicatie met jezelf en met anderen. Neem bijvoorbeeld Peter, die door zijn werkgever naar Myra verwezen werd on een mogelijke burnout te voorkomen. Stress is een maatschappelijk probleem, waar een burnout het gevolg van kan zijn. Bij Peter werd de belangrijkste bron van stress snel gevonden. Daardoor losten ook andere problemen zich op. Hij gaat weer fluitend naar zijn werk en heeft zelfs promotie gemaakt. In de blogs van de website www.MyraFensLifeCoach.com staan nog meer voorbeelden.

Methoden
Tijdens de gesprekken worden technieken ingezet die werken, o.a. vanuit de positieve psychologie, geweldloze communicatie, NLP en de Neurologische Niveaus van Bateson en Dilts. Hierbij wordt de focus gelegd op de toekomst, immers dáár kun je nog iets aan veranderen. Je kunt niets meer veranderen aan je verleden, je kunt wèl iets veranderen aan de manier hoe je hier naar kijkt. Niet als slachtoffer maar als krachtig persoon die een les wil trekken uit het verleden.

Laagdrempelig
Myra gaat uit van het principe, dat iedereen in zichzelf al de kracht heeft om de juiste keuzes te maken. Ze hoeven niet gefixt te worden. De stap naar een coach is dan laagdrempelig. Door haar ruime ervaring, zowel zakelijk als privé, kan ze gemakkelijk aansluiten op de cliënten en voelen ze zich snel op hun gemak.

Duurzame inzetbaarheid
Daar waar in het verleden alleen executives en directies werden gecoacht, zien veel bedrijven ook het belang in van het coachen van de mensen in het middenkader, ja zelfs op de werkvloer. Preventief wordt coaching ingezet om stressklachten te voorkomen.

Duurzame inzetbaarheid en persoonlijk leiderschap spelen een steeds grotere rol, immers het voelt zo veel krachtiger als je zelf je leven stuurt, dan wanneer je afhankelijk bent van de sturing van anderen. Een kleine verandering kan grote resultaten te weeg brengen.

You are the Master of your own Universe
Je hebt niet altijd een keuze over de gebeurtenissen in je leven. Maar je hebt altijd de keuze hoe je hier mee om wilt gaan. Haar motto is dan ook You are the Master of your own Universe.

Hartelijke groet,

Myra Fens.

https://www.facebook.com/myrafenslifecoach/
https://www.instagram.com/myra_fens_lifecoach/

In de reeks met even voorstellen:
Debby Gransier, Bizz Imago
Susan Stijnen, Scheidingsspecialist en Mediator

Reacties

reacties